เส้นทางอาชีพนักบัญชีต่อยอดไปไหนได้บ้าง

เส้นทางอาชีพนักบัญชีต่อยอดไปไหนได้บ้าง

บัญชีจัดว่าเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างมากต่อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือ เอกชนก็ตาม เพราะว่าบัญชีจะเป็นคนคอยจัดการเรื่องเงินว่าอยู่ในสภาวะเช่นใด ปัจจุบันนักบัญชีได้ความนิยมน้อยลงเนื่องจากคนหันไปใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วย นักบัญชียุคใหม่จึงต้องมีการต...

Read More