ทำความรู้จักกับ SME ให้มากขึ้น

ธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ขยายเป็นเครือข่ายทั่วประเทศตามความนิยมของประชาชนหรือสิ่งของที่นำเสนอขาย ซึ่งธุรกิจนี้มีข้อดีมากให้หลายเรื่องอยากเช่นการนำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนในรูปแบบนี้ช่วยให้หลายคนลืมตาอ้าปากจากธุรกิจประเภ...

Read More