ความเอาใจใส่

สมาชิกในทีม เรื่องนี้เป็นอีเรื่องที่สำคัญ ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่จะทำตามความคิดเราอย่างเดียว บางครั้งการที่รับฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเกิดความคิดใหม่ๆ ถ้าเราไม่ยอมรับฟังสมาชิกในงานของเราอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสมาชิก และไม่มีใจที่จะทำงานกับเรา การให้ความสำคัญและรับฟังสามาชิกในทีมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน