ตำแหน่งระดับปฏิบัติการในโรงงาน

แนะนำอาชีพที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ในอนาคตอาจเข้ามามีความสำคัญแทนมนุษย์ได้