เชื่อว่าเราทุกคนคงเคยเจอประสบการณ์ที่อยู่ดีๆก็จะมีเบอร์แปลกโทรเข้า

ส่องอาชีพ call center และพนักงานขายทางโทรศัพท์