ข้อนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเราทำธุรกิจเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้มากต้องคอยดูว่าลูกค้านั้นต้องการสินค้าประเภทใดอยากได้แบบใดเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาสินค้าในธุรกิจของเรา เจ้าของธุรกิจต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าให้เยอะๆหรือถ้าอยากรู้ให้มากขึ้นก็ทำแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วแจกจ่ายให้ลูกค้าเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาธุรกิจและสินค้าของตนเอง เราควรที่จะใส่ใจในลูกค้าให้มากๆไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ตามและบริการในแต่ละอย่างให้ตรงจุดตามที่ลูกค้าต้องการ ถ้าทำแบบนี้ได้ เชื่อว่าจะเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีอย่างแน่นอน