แนะนำการเล่นหุ้นให้ประสบความสำเร็จ

แนะนำการเล่นหุ้นให้ประสบความสำเร็จ

การเล่นหุ้น เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าคุณอยากได้ต้นไม้ที่แข็งแรง เจริญงอกงามได้ดี คุณต้องเริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงเสียก่อน รวมทั้งต้องศึกษาส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดพันธุ์นั้น ก่อนนำไปปลูก เพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นก็เช่นเดียวกัน คุณจ...

Read More

ธุรกิจอะไรมีโอกาสเติบโตที่สุดในตอนนี้

ธุรกิจอะไรมีโอกาสเติบโตที่สุดในตอนนี้

สำหรับผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของแบรนด์ ก่อนจะลงมือสร้างธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ จำเป็นต้องทำความเข้าใจในตัวผู้ผู้บริโภคทั้งพฤติกรรมและทัศนคติเสียก่อน ซึ่งเรื่องเรื่องเหล่านี้นับเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจ โดยจะนำไปสู่การเอาชนะใจผู้บริโภคได้ วันนี้เรา...

Read More