Monthly Archives: November 2015

sme

ขั้นพื้นฐานง่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME

sme        ในตอนนี้ธุรกิจ SME ได้เข้ามามีบทบาทมากกับวงการธุรกิจในประเทศไทยผู้คนในประเทศต่างให้ความสนใจกับธุรกิจ SME มาก SME เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise หลายคนในประเทศไทยที่ได้ทำธุรกิจ SME ได้ประสบความสำเร็จหรือบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆในการทำธุรกิจ SME ที่ทุกคนต้องใส่ใจ คือ

1.การเอาใจใส่ลูกค้า ข้อนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเราทำธุรกิจเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้มากต้องคอยดูว่าลูกค้านั้นต้องการสินค้าประเภทใดอยากได้แบบใดเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาสินค้าในธุรกิจของเรา เจ้าของธุรกิจต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าให้เยอะๆหรือถ้าอยากรู้ให้มากขึ้นก็ทำแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วแจกจ่ายให้ลูกค้าเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาธุรกิจและสินค้าของตนเอง เราควรที่จะใส่ใจในลูกค้าให้มากๆไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ตามและบริการในแต่ละอย่างให้ตรงจุดตามที่ลูกค้าต้องการ ถ้าทำแบบนี้ได้ เชื่อว่าจะเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีอย่างแน่นอน2.ใส่ใจเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีม เรื่องนี้เป็นอีเรื่องที่สำคัญ ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่จะทำตามความคิดเราอย่างเดียว บางครั้งการที่รับฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเกิดความคิดใหม่ๆ ถ้าเราไม่ยอมรับฟังสมาชิกในงานของเราอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสมาชิก และไม่มีใจที่จะทำงานกับเรา การให้ความสำคัญและรับฟังสามาชิกในทีมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน

3.การหาคนปรึกษาด้านธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจนั้นทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีมไม่สามารถทำเองคนเดียวได้เพราะในการทำธุรกิจในบางเรื่องเราไม่สามารถทำธุรกิจคนเดียวได้ ดังนั้นคิดว่าทุกคนต้องมีที่ปรึกษาเอาไว้เพราะเรื่องบางเรื่องที่ปรึกษานั้นสามารถให้คำปรึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารงานหรือการลงทุนหรือในเรื่องกฎหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับในเชิงธุรกิจ เป็นต้น

 

 

sme

แนวทางการปฏิบัติในธุรกิจ SME เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายในองค์การณ์

sme   การที่นักลงทุนในธุรกิจ sme จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องมีการศึกษาธุรกิจให้ดีซะก่อนศึกษาธุรกิจสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของ ต้องสร้างโครงสร้างขององค์การณ์ขึ้นมาและกำหนดแผนงานแบ่งหน้าที่เป็นสัดส่วน เช่น ผู้บริหารงาน , ฝ่ายการตลาด , ฝ่ายการเงิน , แผนกทรัพย์กรณ์บุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตและฝ่ายโฆษณา เป็นต้น ต้องหาพนักงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีใจพร้อมที่จะทำงานร่วมกันมีความซื่อสัตว์ภักดีในหน้าที่การงานและต้องมีการศึกษาค้นขว้าหาข้อมูลในทางตลาด เช่นศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่ง ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าว่าปัจจัยในการผลิตนั้นต้องลงทุนเท่าไหร่และคนงานหรือเครื่องจักรต่างๆ วัตถุดิบที่นำมาทำสินค้าส่งออก ต้องดูปัจจัยอื่นอีกมาก ในการดำเนินงานนั้นต้องมีผู้บริหารที่ดี และบุคลากรอื่นที่จะเข้ามาร่วมงานในการทำธุรกิจนั้นต้องมีความรู้ความสามารถในสายงานที่ตรงกับธุรกิจที่เราทำ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกำหนด ไม่ใช่แค่มีแบบแผนที่ดีอย่างเดียว บุคลากรที่เข้ามาร่วมงานต้องมีศักยภาพ

ทางด้านบริหารนั้นต้องดูตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ มีแนวความคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์อย่างไรต่อองค์การณ์มีความน่าเชื่อถืออย่างไร การที่ธุรกิจนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ทุกคนภายในองค์การต้องมีความสามัคคีกันพร้อมใจที่จะทำงานร่วมกัน เจ้าของกิจการต้องคิดคำนึงถึง ความพึงพอใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบใดไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายบริการ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าขององการณ์เป็นสิ่งสำคัญถ้าสินค้ามีคุณภาพก็จะสามารถดึงดูดทำให้ลูกค้ามีแรงจูงใจในการซื้อเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วยถ้ามีความน่าเชื่อถือแล้วลูกค้าก็อาจจะบอกต่อๆกันไปว่าสินค้าของเรามีคุณภาพซึ่ง ณ จุดนั้นก็จะส่งผลทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากขึ้น

smes

SME ทางเลือกสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

smesตั้งแต่มีสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากเหมือนในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆรวมไปถึงธุรกิจ SME ก็ได้มีการพัฒนาตัวเองของเหล่านักลงทุนหันมาให้ความสนใจช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างมากขึ้นทำให้ตลาดทางออนไลน์คึกคักกันขึ้นมาได้อย่างทันตาเห็น เพราะด้วยความสะดวกที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเช่าที่ตั้งร้านใหญ่โตมากและยังสามารถที่จะทำงานได้ในเนื้อที่ที่ไม่กว้างนักตามขนาดธุรกิจ SME ที่เราดูแลอยู่ หากใครไม่มีที่ในการขายของก็สามารถใช้ facebook ในการโฆษณาสินค้าของตัวเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าไฟและค่าอินเตอร์เน็ต ซึ่งเวลานัดส่งของก็อาจจะไปนัดเจอกันหรือส่งเป็น EMS โดยการที่ให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้ามาเสียก่อนเราค่อยจัดส่งของตามที่ๆผู้ซื้ออยากจะให้นำไปส่งถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกทั้งผู้ขายและผู้รับ แต่บางคนนั้นต้องการสิ้นค้าที่เลือกด้วยมือตัวเองได้จับได้ดูได้ทดลองสัมผัส ก็อาจจะไปเดิมตามร้านต่างๆบ้างก็มี ด้วยปัจจุบันนี้มีสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างมากมายตามธุรกิจ SME ที่ขยายตัวมากขึ้นในทุกๆปี และบางธุรกิจก็กลายเป็นขนาดใหญ่ไปเรียบร้อยเพียงเวลาไม่กี่ปีถ้าหากว่าสิ้นค้าหรืออาหารเป็นที่ถูกใจของคนส่วนมากและได้รับความนิยมก็จะโตเร็วได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ยิ่งเป็นคนที่มีประสบการทางด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ยิ่งได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเพราะมีข้อมูลหรือพื้นฐานในการทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่สำหรับหน้าใหม่ตอนนี้แนะนำอยากให้ลองทำเล็กๆอยู่บ้านไปก่อนเพื่อลดต้นทุนและลองทำผ่านสื่อออนไลน์ดูไม่ว่าจะเป็นทาง line หรือ ช่องทางอื่นๆที่มีมากมายจนแทบจะจำไม่หมด ยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งดีเข้าไปใหญ่สินค้าเราจะได้มีคนเห็นและมีคนสนใจมากๆนั่นเองโอกาสขายได้ก็จะยิ่งเยอะตาม แต่บางคนอาจจะรู้สึกลำคาณหรือบล็อกเราไปก็อย่าได้แคร์สู้ต่อไปนะครับ