ทำความรู้จักกับ SME ให้มากขึ้น

ธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่ขยายเป็นเครือข่ายทั่วประเทศตามความนิยมของประชาชนหรือสิ่งของที่นำเสนอขาย ซึ่งธุรกิจนี้มีข้อดีมากให้หลายเรื่องอยากเช่นการนำเสนอสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนในรูปแบบนี้ช่วยให้หลายคนลืมตาอ้าปากจากธุรกิจประเภ...

Read More

ธุรกิจ sme แนวทางการลงทุนสมัยใหม่

สำหรับยุคสมัยนี้เรียกได้ว่าธุรกิจที่ได้รับความนิยมและมีคนสนใจให้การลงทุนไม่น้อยไปกว่าธุรกิจออนไลน์ก็คือ SME เนื่องด้วยในปัจจุบันมีคนไทยมีกำลังทุนในการดำเนินกิจการเล็กได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่ต้องมีการวางแผนหรือศึกษาการตลาดให้ละเอียดเพราะเม็ดเงินที่จะ...

Read More