sme

ขั้นพื้นฐานง่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME

sme        ในตอนนี้ธุรกิจ SME ได้เข้ามามีบทบาทมากกับวงการธุรกิจในประเทศไทยผู้คนในประเทศต่างให้ความสนใจกับธุรกิจ SME มาก SME เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise หลายคนในประเทศไทยที่ได้ทำธุรกิจ SME ได้ประสบความสำเร็จหรือบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆในการทำธุรกิจ SME ที่ทุกคนต้องใส่ใจ คือ

1.การเอาใจใส่ลูกค้า ข้อนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเราทำธุรกิจเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้มากต้องคอยดูว่าลูกค้านั้นต้องการสินค้าประเภทใดอยากได้แบบใดเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาสินค้าในธุรกิจของเรา เจ้าของธุรกิจต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าให้เยอะๆหรือถ้าอยากรู้ให้มากขึ้นก็ทำแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วแจกจ่ายให้ลูกค้าเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาธุรกิจและสินค้าของตนเอง เราควรที่จะใส่ใจในลูกค้าให้มากๆไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ตามและบริการในแต่ละอย่างให้ตรงจุดตามที่ลูกค้าต้องการ ถ้าทำแบบนี้ได้ เชื่อว่าจะเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีอย่างแน่นอน2.ใส่ใจเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีม เรื่องนี้เป็นอีเรื่องที่สำคัญ ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่จะทำตามความคิดเราอย่างเดียว บางครั้งการที่รับฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเกิดความคิดใหม่ๆ ถ้าเราไม่ยอมรับฟังสมาชิกในงานของเราอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสมาชิก และไม่มีใจที่จะทำงานกับเรา การให้ความสำคัญและรับฟังสามาชิกในทีมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน

3.การหาคนปรึกษาด้านธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจนั้นทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีมไม่สามารถทำเองคนเดียวได้เพราะในการทำธุรกิจในบางเรื่องเราไม่สามารถทำธุรกิจคนเดียวได้ ดังนั้นคิดว่าทุกคนต้องมีที่ปรึกษาเอาไว้เพราะเรื่องบางเรื่องที่ปรึกษานั้นสามารถให้คำปรึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารงานหรือการลงทุนหรือในเรื่องกฎหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับในเชิงธุรกิจ เป็นต้น