ขั้นพื้นฐานง่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME

        ในตอนนี้ธุรกิจ SME ได้เข้ามามีบทบาทมากกับวงการธุรกิจในประเทศไทยผู้คนในประเทศต่างให้ความสนใจกับธุรกิจ SME มาก SME เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise หลายคนในประเทศไทยที่ได้ทำธุรกิจ SME ได้ประสบความสำเร็จหรือบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จ ขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆในการทำธุรกิจ SME ที่ทุกคนต้องใส่ใจ คือ 1.การเอาใจใส่ลูกค้า ข้อนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเราทำธุรกิจเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้มากต้องคอยดูว่าลูกค้านั้นต้องการสินค้าประเภทใดอยากได้แบบใดเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาสินค้าในธุรกิจของเรา เจ้าของธุรกิจต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าให้เยอะๆหรือถ้าอยากรู้ให้มากขึ้นก็ทำแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วแจกจ่ายให้ลูกค้าเพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาธุรกิจและสินค้าของตนเอง เราควรที่จะใส่ใจในลูกค้าให้มากๆไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ตามและบริการในแต่ละอย่างให้ตรงจุดตามที่ลูกค้าต้องการ ถ้าทำแบบนี้ได้ เชื่อว่าจะเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีอย่างแน่นอน2.ใส่ใจเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีม เรื่องนี้เป็นอีเรื่องที่สำคัญ ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่จะทำตามความคิดเราอย่างเดียว บางครั้งการที่รับฟังความเห็นจากเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้ธุรกิจมีการพัฒนาและเกิดความคิดใหม่ๆ ถ้าเราไม่ยอมรับฟังสมาชิกในงานของเราอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสมาชิก และไม่มีใจที่จะทำงานกับเรา การให้ความสำคัญและรับฟังสามาชิกในทีมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน 3.การหาคนปรึกษาด้านธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจนั้นทุกคนต้องทำงานกันเป็นทีมไม่สามารถทำเองคนเดียวได้เพราะในการทำธุรกิจในบางเรื่องเราไม่สามารถทำธุรกิจคนเดียวได้ ดังนั้นคิดว่าทุกคนต้องมีที่ปรึกษาเอาไว้เพราะเรื่องบางเรื่องที่ปรึกษานั้นสามารถให้คำปรึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารงานหรือการลงทุนหรือในเรื่องกฎหมายหรือกฏระเบียบข้อบังคับในเชิงธุรกิจ เป็นต้น    

/ Comments Off on ขั้นพื้นฐานง่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME

แนวทางการปฏิบัติในธุรกิจ SME เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายในองค์การณ์

   การที่นักลงทุนในธุรกิจ sme จะประสบผลสำเร็จได้ก็ต้องมีการศึกษาธุรกิจให้ดีซะก่อนศึกษาธุรกิจสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของ ต้องสร้างโครงสร้างขององค์การณ์ขึ้นมาและกำหนดแผนงานแบ่งหน้าที่เป็นสัดส่วน เช่น ผู้บริหารงาน , ฝ่ายการตลาด , ฝ่ายการเงิน , แผนกทรัพย์กรณ์บุคคล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตและฝ่ายโฆษณา เป็นต้น ต้องหาพนักงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีใจพร้อมที่จะทำงานร่วมกันมีความซื่อสัตว์ภักดีในหน้าที่การงานและต้องมีการศึกษาค้นขว้าหาข้อมูลในทางตลาด เช่นศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่ง ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าว่าปัจจัยในการผลิตนั้นต้องลงทุนเท่าไหร่และคนงานหรือเครื่องจักรต่างๆ วัตถุดิบที่นำมาทำสินค้าส่งออก ต้องดูปัจจัยอื่นอีกมาก ในการดำเนินงานนั้นต้องมีผู้บริหารที่ดี และบุคลากรอื่นที่จะเข้ามาร่วมงานในการทำธุรกิจนั้นต้องมีความรู้ความสามารถในสายงานที่ตรงกับธุรกิจที่เราทำ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกำหนด ไม่ใช่แค่มีแบบแผนที่ดีอย่างเดียว บุคลากรที่เข้ามาร่วมงานต้องมีศักยภาพ ทางด้านบริหารนั้นต้องดูตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต่ำ มีแนวความคิด ทัศนคติและวิสัยทัศน์อย่างไรต่อองค์การณ์มีความน่าเชื่อถืออย่างไร การที่ธุรกิจนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ทุกคนภายในองค์การต้องมีความสามัคคีกันพร้อมใจที่จะทำงานร่วมกัน เจ้าของกิจการต้องคิดคำนึงถึง ความพึงพอใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการแบบใดไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายบริการ คุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าขององการณ์เป็นสิ่งสำคัญถ้าสินค้ามีคุณภาพก็จะสามารถดึงดูดทำให้ลูกค้ามีแรงจูงใจในการซื้อเพิ่มมากขึ้นและยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าอีกด้วยถ้ามีความน่าเชื่อถือแล้วลูกค้าก็อาจจะบอกต่อๆกันไปว่าสินค้าของเรามีคุณภาพซึ่ง ณ จุดนั้นก็จะส่งผลทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากขึ้น

/ Comments Off on แนวทางการปฏิบัติในธุรกิจ SME เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายในองค์การณ์

SME ทางเลือกสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

ตั้งแต่มีสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากเหมือนในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆรวมไปถึงธุรกิจ SME ก็ได้มีการพัฒนาตัวเองของเหล่านักลงทุนหันมาให้ความสนใจช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างมากขึ้นทำให้ตลาดทางออนไลน์คึกคักกันขึ้นมาได้อย่างทันตาเห็น เพราะด้วยความสะดวกที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเช่าที่ตั้งร้านใหญ่โตมากและยังสามารถที่จะทำงานได้ในเนื้อที่ที่ไม่กว้างนักตามขนาดธุรกิจ SME ที่เราดูแลอยู่ หากใครไม่มีที่ในการขายของก็สามารถใช้ facebook ในการโฆษณาสินค้าของตัวเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าไฟและค่าอินเตอร์เน็ต ซึ่งเวลานัดส่งของก็อาจจะไปนัดเจอกันหรือส่งเป็น EMS โดยการที่ให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้ามาเสียก่อนเราค่อยจัดส่งของตามที่ๆผู้ซื้ออยากจะให้นำไปส่งถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกทั้งผู้ขายและผู้รับ แต่บางคนนั้นต้องการสิ้นค้าที่เลือกด้วยมือตัวเองได้จับได้ดูได้ทดลองสัมผัส ก็อาจจะไปเดิมตามร้านต่างๆบ้างก็มี ด้วยปัจจุบันนี้มีสินค้าใหม่ๆออกมาอย่างมากมายตามธุรกิจ SME ที่ขยายตัวมากขึ้นในทุกๆปี และบางธุรกิจก็กลายเป็นขนาดใหญ่ไปเรียบร้อยเพียงเวลาไม่กี่ปีถ้าหากว่าสิ้นค้าหรืออาหารเป็นที่ถูกใจของคนส่วนมากและได้รับความนิยมก็จะโตเร็วได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ยิ่งเป็นคนที่มีประสบการทางด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ยิ่งได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเพราะมีข้อมูลหรือพื้นฐานในการทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่สำหรับหน้าใหม่ตอนนี้แนะนำอยากให้ลองทำเล็กๆอยู่บ้านไปก่อนเพื่อลดต้นทุนและลองทำผ่านสื่อออนไลน์ดูไม่ว่าจะเป็นทาง line หรือ ช่องทางอื่นๆที่มีมากมายจนแทบจะจำไม่หมด ยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งดีเข้าไปใหญ่สินค้าเราจะได้มีคนเห็นและมีคนสนใจมากๆนั่นเองโอกาสขายได้ก็จะยิ่งเยอะตาม แต่บางคนอาจจะรู้สึกลำคาณหรือบล็อกเราไปก็อย่าได้แคร์สู้ต่อไปนะครับ    

/ Comments Off on SME ทางเลือกสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

ทำไมถึงต้องเป็น SME

ในบ้านเรานั้นไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่มีคนให้ความสนใจกันทั้งนั้นเพราะว่าบ้านเรามีกำลังซื้อที่อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวหรือเรียกว่าความต้องการในการใช้เงินนั้นมีมากพอเท่ากับว่ากำลังในการซื้อหรือเม็ดเงินในการใช้จ่ายสูงนั่นเองดังนั้นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคงจะอารมณ์ดีกันไปตามๆกันรวมไปจนถึงคนที่ทำธุรกิจ SME ด้วย เพราะส่วนใหญ่แล้วสิ้นค้าพวกนี้จะเป็นสิ้นค่ารูปแบบเดียวกับ otop ซึ่งแน่นอนว่าการที่ลงทำทำธุรกิจ SME อย่างถูกวิธีนั้นจะทำให้คุณเป็นคนที่มีความคิดกว้างขึ้นและรู้จักใช้เงินมากขึ้นอย่างแน่นอน ธุรกิจนี้ในบ้านเรากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นร้านขายก๋วยเตี๋ยว ที่มีเฟรนแฟรนไชส์ ที่ไม่ว่าไปจังหวัดไหนก็เจอเห็นขายกันตามข้างทาง รวมไปถึงเซเว่นก็เรียกว่าเป็นธุรกิจ SME เหมือนกัน การที่เราจะสร้างแบรนด์หรือขายสิ้นค้าที่เป็นของเราเองแล้วติดตลาดถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าหากว่าทำได้ในตลาดบ้านเรารับรองได้เลยว่าไปได้ไกลอย่างแน่นอน สำหรับคนที่สนใจอยากจะลองหาข้อมูลในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้แต่ไม่มีความรู้หรือไม่เคยได้ลองทำมาก่อนเลยแนะนำให้ลองหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ที่มีคนเขียนบทความแนะนำหรือวิธีการบริหารและข้อควรจำซึ่งมีคนเขียนแนะนำไว้อย่างมากมายในโลกออนไลน์อยู่ที่ว่าคุณจะมีความมานะในการหาข้อมูลแค่ไหน เพราะการที่เราพึ่งตัวเองแต่อย่างเดียวอาจจะทำให้มองได้ไม่รอบด้านหรือมีความคิดที่ไม่กว้างพอที่จะทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานในรูปแบบ SME ถึงจะมองว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางแต่การลงทุนนั้นก็ไม่ใช่น้อยๆสำหรับสินค้าที่มีคนให้ความสนใจมากแล้วก็ต้องมีกำลังการผลิตที่มากขึ้นและก็หมายถึงการลงทุนที่มากขึ้นเช่นกัน และถ้าหากว่าผลิตมาแล้วขายไม่ได้หรือมีการเบี้ยวไม่จ่ายเงินอีกล่ะข้อนี้ควรระวังให้หนักไม่ควรไว้ใจคนที่เราไม่รู้จักดีพอเพราะเขาอาจจะมาในรูปแบบไหนก็ไม่ทราบได้

/ Comments Off on ทำไมถึงต้องเป็น SME

ทราบถึงความต้องการของตลาด SME ของเราจะรุ่ง

มีหลายคนที่เคยลงทุนไปกับการทำ SME แล้วขาดทุนหรือต้องล้มเลิกไปเพราะสิ่งสร้างขึ้นมานั้นไม่ได้รับความสนใจจากสังคมหรือขายได้น้อยนั่นเอง ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนจะเริ่มสร้างธุรกิจ SME ของตัวเองขึ้นมาให้มีความมั่นคงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด ซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นผู้ค้าเราก็ต้องตามให้ทันอย่างเช่น การทำธุรกิจ SME คือธุรกิจขนาดกลางที่สามารถผลิตสิ้นค้าใหม่ๆออกมาทดลองตลาดได้ก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องมีการวางแผนหรือตามตลาดเฝ้ามองและจับตาว่าสิ้นค้าตัวไหนในตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตลาดถ้าหากว่าเราทราบถึงข้อนี้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับ แต่อย่างที่รู้กันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามยุคสมัยอย่างธุรกิจเสื้อผ้า ถ้าออกมาใหม่ๆก็จะได้รับความนิยมแต่อีกปีก็ตกเทรนด์ไปเสียแล้ว ดังนั้นการที่เรามีการติดตามตลาดหรือหาช่องทางใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงให้กับสิ้นค้าของเราเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ขาดเสียแต่ไม่ได้ ยิ่งถ้าในบริษัทมีคนที่มีความสามารถในด้านนี้จะยิ่งดีเลยทีเดียว เพราะเราจะได้รู้ถึงช่วงเวลาในปีนั้นๆว่าตอนนี้ตลาดสนใจสิ้นค้าอะไรหรอขาดสิ้นค้าอะไร ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะผลิตเพื่อตอบโจทย์ของตลาดได้อย่างลงตัวก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจ SME ของเราเองนั้นขยายทั้งสาขา เม็ดเงินในการลงทุนมากยิ่งๆขึ้นไปอย่างแน่นอน อย่างไรก็แล้วแต่สำหรับการทำธุรกิจนั้นผู้ลงทุนต้องเตรียมใจพร้อมสำหรับการผิดพลาดหรือโชคไม่ดีในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงซบเซาด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงเวลานั้นมักจะไม่ค่อยใช้จ่ายเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนลูกหรือรักษาตัวเองยามที่ป่วยจะดูมีค่ากว่าการใช้สร้อยเงินไปกับสิ่งของที่อยากได้แต่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์

/ Comments Off on ทราบถึงความต้องการของตลาด SME ของเราจะรุ่ง

การทำธุรกิจ SME ควรเริ่มไปทีละขั้นตอน

สำหรับคนทีมีความสนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจเล็กๆอย่าง SME นั้น ไม่ว่าจะทุนมากหรือทุนน้อยสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกหรือสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาก่อนนั้นควรที่จะเริ่มจากสิ้นค้าเป็นประเภท ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อจำกัดและลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนหรือเน้นคุณภาพในสิ่งของที่เราจะทำ และถ้าหากว่าไปได้ดีก็ค่อยๆขยายตามกำลังและประสบการณ์ของเราเอง สำหรับธุรกิจ SME ในบ้านเรานั้นมีการแข่งขันที่สูงเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นธุรกิจที่ง่ายและโตไวถ้าหากว่ามาถูกจุดหรือไปถูกใจกลไกของตลาดในช่วงนั้นพอดี แต่บางทีก็อาจจะมีโชคหรือดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยเหมือนกันมันอยู่ทีช่วงจังหวะเวลาของเราด้วยว่าการนำเสนอสิ้นค้าของเรานั้นไปถูกในคนส่วนมากของประเทศหรือเป็นที่น่าจับตามองรึเปล่า แต่การทำธุรกิจไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามไม่มีหรอกครับที่จะได้ทุนคืนโดยเร็ว ที่อยากจะสื่อให้ชัดๆเลยก็คือในขั้นตอนแรกของการบริหารงานนั้นควรที่จะมีการลงทุนแบบมีแบบแผน รวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองในที่ประชุมหรือต่อหน้าลูกน้องก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะงานจะออกมาดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ผู้ร่วมงานด้วยการทำให้สภาพจิตใจของผู้ร่วมงานแจ่มใสและมีกิจกรรมให้ทำเป็นประจำจะช่วยลดความเครียดจากงานได้เป็นอย่างดี ข้อดีใช้ได้ทั้งธุรกิจ SME และธุรกิจใหญ่ๆก็ใช้ได้เช่นกันอย่างบางบริษัทก็มีการจัดกีฬาสีกันภายในบริษัทเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้รู้จักกันมากขึ้นเพราะบางทีอยู่ที่ทำงานบางคนอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยด้วยซ้ำในเรื่องนี้จะช่วยให้การผสานงานในการทำงานได้เร็วและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจนั้นทุกบาททุกเวลานั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและมันยังสามารถที่จะทำเงินให้เราได้ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นการใจเย็นค่อยก้าวไปทีละขั้นตามสถานการณ์หรือความเหมาะสมถือเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว

/ Comments Off on การทำธุรกิจ SME ควรเริ่มไปทีละขั้นตอน

SME จะตีตลาดได้ต้องมีระบบจัดการที่ดี

สำหรับโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือ SME นั้นการวางแผนหรือวางระบบงาน การจัดการที่ดีด้วยบุคลากรที่มีความสามารถหรือมีความรู้ได้ด้านนั้นๆก็สามารถที่จะทำให้การบริหารงานไปได้อย่างราบรื่น ทำงานง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงการแก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา ซึ่งในทุกขั้นตอนในการทำธุรกิจ SME นั้นการลงทุนที่ได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่าและสิ้นค้ามีคุณภาพลูกค้าถูกใจย่อมถือเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับคนทำธุรกิจทุกประเภทอยู่แล้ว ดังนั้นการให้ความสำคัญกับระบบการตลาดของบริษัทตัวเองสมควรที่จะมาเป็นอันดับหนึ่ง หรือให้ความสำคัญให้มากเพื่อลดยอดเสียหายของบริษัทอีกด้วย การมีแนวคิดใหม่ๆสิ้นค้าใหม่ๆในการทำธุรกิจของ SME นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราชอบที่จะเห็นอะไรแปลกใหม่หรืออยากเป็นเจ้าของในสิ่งที่ไม่ค่อยมีมากนักเพราะดูถือว่ามีค่า ดังนั้นการทดลองนำเสนอสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดก็ถือเป็นการทดลองตลาดหากสิ้นค้าไหนติดตลาดได้ก็จะทำให้เรารู้ว่าในช่วงเวลานั้นคนให้ความสนใจกับอะไรหรือไม่ชอบอะไรไปในตัวอีกด้วย ทุกอย่างที่เราคิดแล้วทำนั้นไม่มีสูญเปล่าอย่างแน่นอน เพราะเราจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการได้ลองทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น และถ้าหากว่าเรามีเพื่อนช่วยคิดหรือมีเพื่อนที่มีหัวในด้านธุรกิจเหมือนกันจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะได้รับความหลากหลายทางความคิดและอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เราจุดประกายความคิดใหม่ขึ้นมาอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสำหรับคนที่อยากจะลงทุนหรือลองทำธุรกิจรูปแบบ SME นั้นค่อนข้างที่จะต้องมีความใจเย็นและความอดทนมากซักหน่อยเพราะสมัยนี้มีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นมามากมายนั้นก็หมายความว่าการแข่งขันกันทางด้านการตลาดก็จะยิ่งมากขึ้นตามอีกด้วย

/ Comments Off on SME จะตีตลาดได้ต้องมีระบบจัดการที่ดี

ข้อควรจำในการทำธุรกิจ SME

สำหรับคนที่เคยทำธุรกิจกับที่บ้านหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนั้นเรื่องการบริหารหรือการจัดการงานในแต่ละส่วนคงจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ด้วยความที่อยู่กับมันทุกวันและยังมีโอกาสได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยก็คงจะได้เปรียบสำหรับคนที่เพิ่งจะคิดริเริ่มลองทำธุรกิจ SME ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำข้อควรจำหรือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนที่เราจะทำธุรกิจ สิ่งแรกที่ควรจำเลยคือคิดถึงทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ก่อน เพราะในเมื่อเรามีจำกัดก่อนจะใช้อะไรต้องคิดให้มากกว่าคนอื่น สิ่งไหนไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปสิ้นเปลืองกับสิ่งพวกนี้ อย่างเช่นมีตอนเริ่มแรกของธุรกิจ SME ของเรานั้นมีคนแค่ 5 คน แต่กลับหาพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่สำหรับคน 10 คน อันนี้ก็ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองโดยไม่ส่งผลดีให้กับธุรกิจตัวเองแล้วล่ะครับ ถ้าหากจะมองว่าเผื่อขยายเราก็คงไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะราบลื่นไปได้ตลอดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราลดความเสี่ยงในส่วนไหนได้ก็ควรที่จะลดครับ ถือเป็นการเซฟเม็ดเงินของตัวเองอีกด้วย ต่อมาเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสิ้นค่าทุกอย่างที่ทางบริษัทของเราได้ใช้จ่ายไปด้วยตัวเองก่อนถือเป็นเรื่องดีหรือว่าถ้าเรามีงานล้นมืออยู่แล้วก็หาคนที่ไว้ใจได้และพอจะเก่งเรื่องบัญชีเข้ามาทำให้เห็นยอดตัวเลขของธุรกิจ SME ของเราก็ได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเก็บรายละเอียดให้ดีเรื่องตัวเลขถือเป็นเรื่องสำคัญมากในโลกธุรกิจ และข้อสุดท้ายการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขยายสังคมหรือโปรโมทร้านหรือบริษัทตัวเองผ่านทางโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆก็ถือเป็นช่องทางที่สำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว หวังว่าคนที่กำลังอยากจะลองทำธุรกิจ SME ได้ผ่านมาอ่านบทความนี้อาจจะได้รับความรู้หรือข้อเตือนใจกันบ้างนะครับ ไว้เจอกันในบทความหน้าสวัดดีครับ

/ Comments Off on ข้อควรจำในการทำธุรกิจ SME

อยากรู้อยากรวยต้องลองธุรกิจ SME

สำหรับประเทศของเราในตอนนี้ต้องยอมรับเลยจริงๆนะครับว่าช่องทางในการทำเงินนั้นมีมากจริงๆสำหรับคนที่มีเงิน แต่สำหรับคนที่มีต้นทุนน้อยก็ต้องทนหรือเริ่มจากอะไรที่เล็กๆไปก่อน แต่ถ้าหากว่าเรามาถูกทางก็สามารถที่จะสร้างธุรกิจเล็กๆของเราเองให้โตขึ้นอย่างเร็วเช่นกัน อย่างในบ้านนั้นธุรกิจสำหรับคนที่มีทุนน้อยหรือกลางๆอย่างธุรกิจ SME ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่พอจะมีหัวเป็นพ่อค้าหรือคนที่ชอบการให้บริการ หรือพวกที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดียิ่งได้เปรียบเข้าไปใหญ่ ซึ่งก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับธุรกิจ SME นั้นต้องรู้ก่อนว่า คำนี้ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises หรือก็คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ก็ในภาษาชาวบ้านก็คือ ธุรกิจขนาดเล็ก-กลางนั่นเอง และนอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทธุรกิจตามแรงเงินที่ลงทุนหรือการสนับสนุกจากส่วนต่างๆอีกด้วยซึ่งไว้เราจะมาทำความเข้าใจกันในบทความหน้าในหัวข้อนี้ และสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างก็คือ ความสำคัญของธุรกิจ SME ก็คือช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาด้านทางเศรษฐกิจในรูปแบบขนาดเล็กจากโลกของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจที่เราเรียกกันว่า SME นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่ในหลายๆประเภทเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่ามีคนให้ความสนใจในตัวสิ้นค้าพวกนี้หากเราสามารถสร้างตัวได้จากการทำรูปแบบนี้ก็จะเป็นรากฐานสำหรับธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นไปอีกในอนาคตถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคุณมีความกล้าที่จะเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลกธุรกิจ และมั่นใจในฝีมือหรืออยากจะลองริเริ่มอะไรใหม่ๆก็ลองเริ่มจาก 0 ดูครับไม่มีอะไรจะเสียแถมยังได้ประสบการณ์ในการบริหารงานอีกด้วย    

/ Comments Off on อยากรู้อยากรวยต้องลองธุรกิจ SME

ธุรกิจการลงทุนแบบใหม่ SME

สมัยนี้สำหรับคนที่พอจะมีทุนซักหน่อยย่อมมีทางเลือกในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือขนาดกลางก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันเพราะเดี๋ยวนี้จะมีการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งในเรื่องสิ้นค้า otop หรือส่วนมากเราจะเรียกกันว่า SME ซึ่งนั่นก็คือธุรกิจขนาดกลางที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะเป็นการทดลองสิ้นค้าใหม่ๆสู่ตลาดได้อย่างดียิ่งเป็นสินค้าที่ทำด้วยมือและผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับจากสังคมยิ่งเป็นเรื่องง่ายเข้าไปใหญ่สำหรับคนที่มีความสามารถและมีเงินทุนพอ สิ้นค้าที่มักได้รับความนิยมนั่นก็คือของที่ตลาดไม่มีคนทำหรือเป็นสิ้นค้าใหม่เพิ่งเปิดตัวและไม่ซ้ำแบบใคร ถ้าเราจับได้ก่อนก็จะยิ่งได้รับเงินในการลงทุนมากขึ้นหากมีคนสนใจร่วมหุ้นหรืออยากทำธุรกิจด้วยนั่นเอง แต่ถ้าอยากจะให้ดีหรือมั่นคงนั้นต้องมีที่ปรึกษาหรือมีเพื่อนที่ไว้ใจได้แล้วพอจะมีความรู้ทางด้านธุรกิจบ้างซักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเงินให้มากกว่าเดิม แต่ทุกการลงทุนนั้นต้องมีการวางแผนหรือศึกษามาให้ละเอียด ไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างมันขึ้นมาอาจจะพังไม่เป็นท่าและอาจจะทำให้คุณเสียความมั่นใจในการที่จะดำเนินธุรกิจอื่นๆไปอีกด้วย ถ้าไม่มีคนที่ไว้ใจได้มาร่วมทุนหรือสอบถามปัญหาต่างๆ ถ้าหากว่าคุณมีอินเตอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าไปหาความรู้จาก google ได้เหมือนกัน แต่ต้องคัดกรองให้ดีว่าอันไหนน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน เพราะในโลกออนไลน์ที่เราใช้หาความรู้นั้นอาจจะมีพวกที่เกรียนปั่นกระแสต่างๆอยู่ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากว่าคุณมั่นใจในธุรกิจ SME หรืออยากจะทดลองด้วยตัวของคุณเองในขั้นตอนแรกก็ไม่ควรที่จะลงทุนสูงมากนักค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าไปอย่างก้าวกระโดดโดยที่ยังไม่รู้ว่าสิ้นค้าของเราจะเป็นที่นิยมไหม ก็คงล้มอย่างหลายๆธุรกิจ SME ในบ้านเราอย่างแน่นอนครับ

/ Comments Off on ธุรกิจการลงทุนแบบใหม่ SME